Công nghệ Nano-G

nanoe-G tích điện cho các hạt bụi nhỏ như PM2,5 bằng điện âm và hút lấy chúng. Máy điều hòa sử dụng luồng khí hút để hút và thu gom bụi vào một bộ lọc không khí. Miễn máy điều hòa hoạt động thì không khí trong phòng liên tục được làm sạch.

Nguyên lý hoạt động của nanoe-G

Các ion âm nanoe-G hấp thu các hạt bụi nhỏ như PM2.5 trong không khí bằng cách chặn chúng trong bộ lọc để khử hoạt tính*2 *3.

Nguyên lý hoạt động của nanog
Nguyên lý hoạt động của nanoe-G

Bộ tạo Nanoe-G tạo ra 3 nghìn tỷ*7 ion âm/giây. Sau đó, Nanoe-G cho các hạt bụi điện tích âm và hút chúng. Máy điều hòa sử dụng luồng khí hút để hút và thu gom bụi vào một bộ lọc không khí.

Trong không khí nanoe-G thu các hạt trong không khí

Trong không khí
Nanoe-G thu các hạt trong không khí

Sau khi thu các hạt trong không khí, chặn giữ lại để lọc.

Sau khi thu các hạt trong không khí, chặn giữ lại để lọc.

Tác dụng của nanoe-G

PM2.5 là gì?

So sánh kích thước hạt

Vật chất dạng hạt còn được gọi là PM được tạo thành từ một số thành phần, bao gồm các hạt siêu nhỏ và các giọt chất lỏng. Với kích thước nhỏ hơn 2,5 micro mét (PM2.5), các hạt này được cho là có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe do có thể dễ dàng thâm nhập vào phổi của chúng ta.

Phấn hoa Nano-G

Các loại PM2.5 điển hình

Có thể tìm thấy PM2.5 lơ lửng trong không khí, lẫn trong bụi bẩn, khói và giọt chất lỏng. Những hạt mịn này đến từ các nguồn nhân tạo như đốt nhiên liệu hóa thạch, đốt rác ngoài trời và các quy trình công nghiệp cũng như các quá trình tự nhiên, bao gồm bụi nước biển và bụi bẩn do gió mạnh cuốn lên.

Bụi không khí